Καλώς ήρθατε!


Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Γ03Σ06 -«Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Βασίλη Μακράκη Καθηγητή του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές E΄τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: η Φυσική, η Γεωγραφία, η Ιστορία και η Αισθητική Αγωγή. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ: WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.


Σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας! Θέλετε να γνωρίσετε τους φίλους μας;;

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ!!!

untitle.jpg

Πατήστε εδώ για να ξεκινήσουν οι περιπέτειές των παιδιών!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License