Πηγές

1.http://www.nea-acropoli-thes.gr/articles.php?lng=gr&pg=1045
ανακτήθηκε στις: 22-11-2009, ως προσωρινά αποθηκευμένη.

2.Blog:http://kekbio.spaces.live.com/Blog/cns!1441173D2FA44B10!366.entry?sa=829502233 ανακτήθηκε στις: 22-11-2009

3.http://www.matia.gr/library/ebook03_05/index.html ανακτήθηκε στις: 22-11-2009

4.http://www.dimitriskaranikolas.gr/main.asp?ElementId=13859. ανακτήθηκε στις: 22-11-2009

5.http://www.esoterica.gr/articles/history/atenciv/atenciv.htm
ανακτήθηκε στις: 22-11-2009

6.http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/home/home_gr.htm
ανακτήθηκε στις: 28-01-2010

7.http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/energy
ανακτήθηκε στις: 28-01-2010

8.http://el.wikipedia.org

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License