Δραστηριότητα 1η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ


ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…

1. cartoon_house.gif 2. rol.jpg
1)Σπίτι που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία για λόγους θέρμανσης και 2)Ηλιακό ρολόι.


ΣΗΜΕΡΑ…

1. kalor.jpg 2.f.jpg
1)Συσκευή θέρμανσης που λειτουργεί με πετρέλαιο και 2)Σημερινό ρολόι που λειτουργεί με μπαταρίες.


1. spiti.jpg 2.30_1.jpg
1)Σύγχρονο βιοκλιματικό σπίτι που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία και 2)Φωτοβολταϊκό ρολόι που λειτουργεί με την ενέργεια του ήλιου.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

1)Τι μορφή ενέργειας χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν για να ζεσταίνουν τα σπίτια τους και να υπολογίζουν την ώρα; Θυμάστε πώς ονομάζεται αυτή η μορφή ενέργειας;
2)Σήμερα με ποιες μορφές την έχουμε αντικαταστήσει; Γιατί πιστεύετε ότι την αντικαταστήσαμε; Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια αρνητική συνέπεια από τη χρήση των σημερινών μορφών ενέργειας;
3)Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα τις μορφές ενέργειας του παρελθόντος για να θερμάνουμε το σπίτι μας και να υπολογίσουμε την ώρα;

Αφήστε εδώ τις απαντήσεις σας

Add a New Comment


Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στις δραστηριότητες!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License