Δραστηριότητα 1η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ


ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…

1. caveman.jpg 2.clay.jpg 3.lyxnari[1].jpg
1)Φωτιά με ξύλα για θέρμανση 2)Φωτιά με ξύλα για μαγείρεμα 3)Λυχνάρι με λάδι για φωτισμό


ΣΗΜΕΡΑ…

1. firecook.png 2.kalor.jpg 3.cartoon.gif
1)Ηλεκτρική κουζίνα 2)Ηλεκτρικό σώμα για θέρμανση 3)Ηλεκτρική λάμπα για φωτισμό


pelletsHQ1.jpg sompa1.jpg
Σόμπα θέρμανσης που λειτουργεί με την καύση πριονιδιού.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

1)Τι μορφή ενέργειας χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν για τη θέρμανση, το μαγείρεμα και το φωτισμό; Θυμάστε πώς ονομάζεται αυτή η μορφή ενέργειας;
2)Σήμερα με ποια μορφή την έχουμε αντικαταστήσει; Γιατί πιστεύετε ότι την αντικαταστήσαμε; Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια αρνητική συνέπεια από τη χρήση των σημερινών μορφών ενέργειας;
3)Γνωρίζετε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα αυτή τη μορφή ενέργειας του παρελθόντος;

Αφήστε εδώ τις απαντήσεις σας

Add a New Comment


Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στις δραστηριότητες!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License