Ομάδα 3η


Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν κυρίως προϊόντα που προέρχονταν από τη γη για να παράγουν ενέργεια. Ζέσταιναν τα σπίτια τους με τζάκια και εστίες που έκαιγαν ξύλα και μαγείρευαν με τη βοήθεια της φωτιάς και κατασκεύαζαν ισχυρότερα εργαλεία. Επιπλέον χρησιμοποιούσαν λάδι ή ζωικό λίπος για να ανάψουν τα λυχνάρια τους. Τα υλικά αυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας τα ονομάζουμε σήμερα βιομάζα.

cooking_fire[1].gif

Με τον όρο δηλαδή βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.d.jpg

Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο της Αφρικής, της Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης, για να ζεσταθούν, να μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.).
012.jpg

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην πρώτη δραστηριότητα!

2. Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη δεύτερη δραστηριότητα!

3. Δημιουργήστε ένα κολλάζ με ζωγραφιές από την καθημερινότητα των αρχαίων Ελλήνων. Οι σκηνές που θα ζωγραφίσετε θα έχουν ως θέμα τη χρήση της βιομάζας.

4. Πατήστε εδώ για να παίξετε το παιχνίδι της βιομάζας!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License