Δημιουργοί

Μάττα Σοφία(4741)

Σιουμάλα Νεφέλη(4749)


Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις Μάττα Σοφία (4741) και Σιουμάλα Νεφέλη (4749) στο πλαίσιο του σεμιναρίου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, με επόπτη τον Καθηγητή Βασίλη Μακράκη και με την υποστήριξη της Δρ. Κατερίνας Μαυραντωνάκη και του υποψήφιου διδάκτορα Μιχάλη Κλεισαρχάκη.


Arabatzoglou.gif

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License