Διδακτικές ενέργειες
recesssss.jpg


Ομάδα 1η: Η ομάδα του 'Ηλιου sun.gif
Όσοι ανήκετε σε αυτήν την ομάδα θα ανακαλύψετε πώς χρησιμοποιούσαν την ηλιακή ενέργεια οι αρχαίοι Έλληνες. Θα συγκρίνετε τις εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στο παρελθόν με εκείνες που σήμερα τις έχουν αντικαταστήσει. Τέλος, θα κατασκευάσετε τον δικό σας ηλιακό φούρνο!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


Ομάδα 2η: Η ομάδα του Αέρα mill.gif
Όσοι ανήκετε σε αυτήν την ομάδα θα ανακαλύψετε πώς χρησιμοποιούσαν την αιολική ενέργεια οι αρχαίοι Έλληνες. Θα συγκρίνετε τις εφαρμογές της αιολικής ενέργειας στο παρελθόν με εκείνες που σήμερα τις έχουν αντικαταστήσει. Τέλος, θα κατασκευάσετε τον δικό σας ανεμόμυλο!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


Ομάδα 3η: Η ομάδα της Γης earth_animation.gif
Όσοι ανήκετε σε αυτήν την ομάδα θα ανακαλύψετε πώς χρησιμοποιούσαν την βιομάζα οι αρχαίοι Έλληνες. Θα συγκρίνετε τους τρόπους εκμετάλλευσης της βιομάζας στο παρελθόν με εκείνους που σήμερα τους έχουν αντικαταστήσει. Τέλος, θα δημιουργήσετε ένα κολλάζ και θα παίξετε το παιχνίδι της βιομάζας!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


Ομάδα 4η: Η ομάδα του Νερού Waterfall.gifκαι της Γεωθερμίας Geyser.gif
Όσοι ανήκετε σε αυτήν την ομάδα θα ανακαλύψετε πώς χρησιμοποιούσαν την υδροδυναμική και την γεωθερμική ενέργεια οι αρχαίοι Έλληνες. Θα συγκρίνετε τις εφαρμογές της υδροδυναμικής ενέργειας στο παρελθόν με εκείνες που σήμερα τις έχουν αντικαταστήσει και θα γνωρίσετε τις εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας στο παρελθόν αλλά και σήμερα. Τέλος, θα κατασκευάσετε τον δικό σας νερόμυλο!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


Πατήστε εδώ για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License