Διαδικασίες

Και τώρα όποιος από εσάς ανήκει σε κάποια ομάδα, ας πατήσει πάνω στην εικόνα της! Εκεί μέσα κρύβονται διάφορες ασκήσεις και δραστηριότητες που θα σας βοηθήσουν στην αποστολή σας!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!

Ομάδα 1η: Η ομάδα του 'Ηλιου

sun.gif

Ομάδα 2η: Η ομάδα του Αέρα

mill.gif

Ομάδα 3η: Η ομάδα της Γης

earth_animation.gif

Ομάδα 4η: Η ομάδα του Νερού και της Γεωθερμίας

Waterfall.gif Geyser.gifΠατήστε εδώ για να δείτε το τέλος της περιπέτειας των ηρώων!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License