Δραστηριότητα 1η

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ


ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ…

1. image039.jpg 2. anemo(1).jpg
1)Τριήρης με πανιά και 2)Ανεμόμυλος για το άλεσμα του σιταριού.


ΣΗΜΕΡΑ…

1. ship.jpg 2.dsc00230.jpg
1)Μηχανοκίνητο πλοίο και 2)Εργοστάσιο για το άλεσμα των δημητριακών.


Windpark1.JPG
Σύγχρονο αιολικό πάρκο για την παραγωγή ηλεκτρισμού.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ

1)Τι μορφή ενέργειας χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν για τις θαλάσσιες μεταφορές τους και για το άλεσμα των σιτηρών; Θυμάστε πώς ονομάζεται αυτή η μορφή ενέργειας;
2)Σήμερα με ποιες μορφές την έχουμε αντικαταστήσει; Γιατί πιστεύετε ότι την αντικαταστήσαμε; Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια αρνητική συνέπεια από τη χρήση των σημερινών μορφών ενέργειας;
3)Γνωρίζετε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα αυτή τη μορφή ενέργειας του παρελθόντος;

Αφήστε εδώ τις απαντήσεις σας

Add a New Comment


Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στις δραστηριότητες!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License